13 december 2023
Geplaatst door Maartje

Eind augustus is er een inloopavond in het kantoor van Portaal aan de Brennerbaan geweest. Het ging om een eerste kennismaking met de buurt en omliggende bedrijven en partijen. De kennis, wensen en ervaringen uit de buurt worden gebruikt bij de verdere uitwerking van de plannen. Deze nieuwsbrief geeft een update van het herontwikkelingsproces.

Parkeeronderzoek
Adviesbureau Goudappel voert een parkeeronderzoek uit. Door dat onderzoek krijgen we een beter beeld van de huidige en toekomstige parkeersituatie op en rondom de locatie. De resultaten zijn belangrijk voor het vervolg. Het bedenken van goede parkeeroplossingen is financieel en ruimtelijk lastig. In het onderzoek wordt gekeken naar de parkeercapaciteit, knelpunten en kansen (in de omgeving) van de locatie aan de Brennerbaan. 

Schetsontwerp
Door architectenbureau LEVS is een eerste schetsontwerp gemaakt voor de bouwblokken. De architect maakt verschillende varianten. Hij kijkt bijvoorbeeld naar het aantal en de grootte van de woningen, maar ook naar de hoogte en de oriëntatie. Ook kijkt hij hoe de nieuwe woongebouwen passen in de bestaande omgeving. 

Stedenbouwkundig Programma van Eisen
Met de resultaten van het parkeeronderzoek en het schetsontwerp gaan Portaal, AM, BAM, gemeente Utrecht en betrokken adviseurs de komende maanden intensief aan het werk. Het doel is om op korte termijn het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) af te hebben. In het SPvE leggen we eisen, wensen en randvoorwaarden voor de herontwikkeling vast. Een belangrijke stap, want dit Stedenbouwkundig Programma van Eisen bepaalt het verdere ontwerp. De gemeenteraad moet het SPvE uiteindelijk beoordelen.

Planning
De planning is erop gericht dat de gemeenteraad voor de zomervakantie van 2024 het SPvE heeft goedgekeurd. Begin 2024 zullen we daarom opnieuw een bijeenkomst organiseren waarin we u het concept SPvE voorleggen. We stellen het heel erg op prijs als u dan weer met ons mee wil denken. 

Wilt u informatie blijven ontvangen over de ontwikkelingen? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via https://brennerbaan.nl/nl/aanmelden/