14 september 2023
Geplaatst door Maartje

Het kantoorgebouw aan de Brennerbaan 106 in Lunetten krijgt een nieuwe bestemming. Om te horen wat omwonenden en geïnteresseerden belangrijk vinden bij de herontwikkeling van de Brennerbaan en omgeving is op dinsdagavond 29 augustus 2023 een inloopavond georganiseerd. In de omgeving van de locatie is huis-aan-huis een uitnodiging verspreid. Ook op de website www.brennerbaan.nl en op Bewoners Overleg Lunetten is de uitnodiging geplaatst. Mensen hoefden zich niet aan te melden maar konden vrij inlopen. De inloopavond was een gezamenlijk initiatief van woningcorporatie Portaal, Gemeente Utrecht, gebiedsontwikkelaar AM en aannemer BAM.

Inloopavond
Tussen 19.00 en 20.30 uur konden belangstellenden binnenlopen. Er was geen plenaire presentatie. Het ging om een eerste kennismaking met de buurt en omliggende partijen. De kennis en ervaringen uit de buurt worden gebruikt bij de verdere uitwerking van de ontwikkeling. Er waren drie onderdelen met informatie tafels waar bezoekers langs konden lopen. Bij elk onderdeel gaven projectmedewerkers een toelichting, gingen met buurtbewoners in gesprek en gaven antwoord op vragen.

1.    De essenties van Lunetten – hier kon men aangeven wat men graag meer zou zien in Lunetten (‘droommuur’) en wat men graag minder ziet in Lunetten of zich zorgen over maakt (‘zorgenmuur’). Ook was het mogelijk om je te aan te melden voor de klankbordgroep; op die manier kan men blijven meedenken met de ontwikkeling.
2.    Toekomstvisie Lunetten-Koningsweg – aan de hand van enkele kaarten over de toekomstvisie van het gebied schetste de gemeente de context waar de ontwikkeling aan de Brennerbaan binnenvalt, inzichtelijk. 
3.    Moodboards – Samen met AM had LEVS Architecten een aantal moodboards gemaakt met daarop thema’s zoals voorzieningen in de omgeving, routing door het gebied en mobiliteit. Hierop waren sfeer/inspiratiebeelden te zien en konden bezoekers groene en rode stickers plakken om aan te geven wat hun meer of minder aanspreekt.

Zo’n 40 geïnteresseerden kwamen naar de locatie van Portaal aan de Brennerbaan. Voor alle onderdelen was ongeveer gelijke interesse. 

De uitgebreide terugkoppeling per onderdeel leest u in het daadwerkelijke verslag van de avond: verslag_inloopavond_29_augustus_2023.pdf